dijous, 26 de març de 2015

Nou equipament pista poliesportiva

Projecte per a la construcción d´un nou equipament destinat a piscina, pista poliesportiva i ordenació de l´espai de línterior de l´´ illa, carrer Ant Iscle 50-54 Turó de la Peira, Nou Barris.
 
Àmbit de l’ actuació

L’àmbit d’actuació compren un solar que comunica dos carrers, el Carrer del
Doctor Pi i Molist i el Carrer de Sant Iscle, entre ells existeix un desnivell aproximat de 8 metres des de el punt més elevat fins al punt mes baix del solar.
 
Proposta
 
- Es proposa la renaturalització del pati amb la creació d’un gran jardí que aporti zona verda al barri i contribueixi amb la xarxa d’espais verds de la ciutat
- La estructura del jardí aporta consistència a l’espai, emmarcat per una trama urbana heterogènia
- Un espai tou i permeable on els desnivells es construeixen amb talussos verds
- Un lloc de relació i integració social, com a filtre de l’activitat comercial del voltant, estructurat en
diferents zones; espai per a la gent gran, jocs infantils, llocs de repòs i de lleure
- Un espai verd que proporciona qualitat de vida, qualitat ambiental i suport a la biodiversitat