miércoles, 30 de septiembre de 2020

Protocol Covid-19 per a les Competicions de l'FCF

 La Federació Catalana de Futbol ha fet públic el protocol Covid-19 per a les competicions del futbol i futbol sala català, que s’ inicien el cap de setmana del 3 i 4 d’octubre. Després de rebre el vistiplau per part de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, així com de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i amb la supervisió del Comitè Tècnic del PROCICAT i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’FCF posa a disposició de tots els seus federats i federades, clubs i públic en general la pauta a seguir per a minimitzar el risc de contagi de Covid-19

Protocol Complet

A més, s’ha creat un apartat específic dins la pàgina web, fcf.cat/covid19, per respondre als possibles dubtes i inquietuds entorn a la situació sanitària actual que tenen els clubs, jugadors i jugadores, àrbitres, familiars i públic que estan involucrats en els partits i entrenaments de futbol i futbol sala que es juguen cada setmana arreu del territori català.

Per tal de donar tranquil·litat a les famílies, també hi haurà un equip mèdic contractat per l’FCF que donarà suport al club afectat, i donarà consells i pautes d’actuació al seu responsable de compliment del protocol Covid-19.

La pràctica esportiva és segura i, per aquest motiu, la Federació Catalana de Futbol ha editat unes guies d’actuació per a cada estament que pren part, d’una manera o una altra, en la competició.

Protocol Segons Perfil

Recordem que serà d’obligat compliment la presa de temperatura a l’accés, el registre d’entrada al recinte, la higiene de mans, l’ús de mascareta en tot moment i el manteniment de la distància de seguretat entre persones. Alhora, es recomana un màxim de dos acompanyants per jugador o jugadora menor d’edat.

La FCF anuncia su protocolo para todas las competiciones de cara a la temporada 2020-21

 https://www.diarimes.com/es/noticias/esports/2020/09/29/la_fcf_anuncia_protocolo_para_todas_las_competiciones_cara_la_temporada_2020_21_89885_1094.html

Se detallan las acciones a hacer frente a positivos o posibles positivos y también explica los aforos máximos en los campos

  • Redacció

Actualizada 29/09/2020 a las 20:41

La Federación Catalana de Fútbol (FCF) hizo público este martes el protocolo covid-19 para las competiciones del fútbol y fútbol sala catalán, que darán inicio el próximo fin de semana del 3 y 4 de octubre. Después de recibir el visto bueno por parte de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, así como de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña y con la supervisión del Comité Técnico del PROCICAT y el Departamento de Salut de la Generalitat de Catalunya, la FCF ha puesto a disposición de todos sus federados y federadas, clubs y público en general la pauta a seguir para minimizar el riesgo de contagio de covid-19. Todas estas medidas afectan a las competiciones de Primera Catalana hacia abajo y también en las de fútbol base.

Con el fin de facilitar el acceso a la información, la Federación ha creado un apartado específico dentro de la página web, diseñado para responder las posibles dudas e inquietudes entorno a la situación sanitaria actual que tienen los clubs, jugadores y jugadoras, árbitros, familiares y público en general que están involucrados en los partidos y entrenamientos de fútbol y fútbol sala que se juegan cada semana por todo el territorio catalán.

Equipo médico de apoyo
Una vez los clubs pongan en conocimiento de la Federación, a través del aplicativo de la Intranet federativa creado específicamente con esta finalidad, un caso positivo confirmado o si tienen miembros aislados por un contacto ajeno, automáticamente se activará un equipo médico contratado por la FCF que dará apoyo al club afectado y dará consejos y pautas de actuación al suyo responsable de cumplimiento del protocolo Covid-19.

¿Qué hacer con los positivos? 
En el caso de un posible positivo, la FCF aconseja aislar cualquier miembro del equipo que presente alguno de los síntomas de la covid-19. Aparte de aislarlo inmediatamente, se le pondrá la mascarilla y se lo enviará a su domicilio o se avisará a los padres para que lo recojan.

En el caso de un positivo confirmado, el responsable del protocolo de la covid-19 del club tiene que notificar el positivo a la FCF a la mayor brevedad posible, a través del aplicativo de la Intranet federativa. Habrá que indicar el nombre de la persona, el equipo en el cual pertenece, fecha de inicio de los síntomas –o de prueba positiva en caso de asintomáticos–, y partidos que ha jugado en los últimos 3 días. Según aquello que indiquen las autoridades sanitarias, se aislará en el domicilio particular en todos los miembros del equipo o club que hayan tenido contacto estrecho con la persona positiva.

También hay un protocolo para los miembros del equipo aislados por un contacto ajeno. En este caso, se tendrá que notificar a la Federación mediante el aplicativo de la Intranet federativa, indicando la cantidad de jugadores que están en aislamiento y la fecha prevista de reincorporación. Para cada caso se estudiarán posibles aplazamientos. Si no afecta al desarrollo normal de los partidos o entrenamientos, el resto del equipo podrá seguir con la rutina habitual.

Entre otros aspectos, en el ámbito deportivo, el protocolo prevé la creación de un responsable de actividad por club, el mantenimiento de grupos estables en cada equipo y la activación de una declaración de responsabilidad en el caso de los federados y federadas.

Con respecto a la entrada en los campos y pabellones, el protocolo permite la asistencia de público, en los partidos correspondientes a las diferentes categorías. Será de obligado cumplimiento la toma de temperatura en el acceso, el registro de entrada en el recinto, la higiene de manos, el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad entre personas. Al mismo tiempo, se recomendará un máximo de dos acompañantes por jugador o jugadora menor de edad.

El aforo en los campos 
Al aire libre, el aforo máximo será de 2.000 personas en espacios sectoritzados, o un máximo de 3.000 personas con asientos preasignados. En espacios cerrados, la capacidad máxima en la grada será de 1.000 personas en espacios sectorizados, mientras que el máximo será de 2.000 personas con asientos preasignados. Además, el club local o propietario de la instalación tendrán la facultad de restringir en un mayor grado estas condiciones.

3a NACIONAL ON FIRE, Amunt, Montsant !!


 

martes, 15 de septiembre de 2020

Quant plantegeu que el vostre fill participi, al menjador escolar, a una activitat extraescolar, un servei d’acollida, a un club Esportiu o a una Entitat Cultural

 Quant plantegeu que el vostre fill participi, al menjador escolar, a una activitat extraescolar, un servei d’acollida, a un club Esportiu o a una Entitat Cultural, m’agradaria demanar-vos que penseu que darrera hi ha , majoritàriament, un munt de persones que dediquen el seu temps a organitzar-les , AMPA’s o AFA’s, Associacions sense afany de lucre , Clubs on es treballa voluntàriament i també petites empreses i autònoms, i que ho fan per ajudar-vos.
Però també que trobareu unes persones que s’han preparat per educar, entrenar i cuidar als infants tant el que els hi ensenyaran , com en valors.
Aquests son els Monitors/res, Coordinadors/res i Entrenadors/res, han estat i són els grans oblidats de la pandèmia, i malauradament als que alguns no valoren la seva feina. Us puc garantir que la gran majoria, tot i que treballen a temps parcial i per petites retribucions d’acord a les hores que fan, però, a part de la seva formació, dediquen més temps del que tenen contractat per preparar-se les activitats i com atendre als vostres fills.
D’aquesta forma penseu que amb ells i elles estaran segurs, cuidats i educats i penseu que els entrenadors , entrenadores, coordinadors, coordinadores , monitors i monitores no son treballadors de segona classe sinó educadors de primera. Cuidem-los i respectem-los com ells cuiden els nostres fills.

Carles Rouras


 


Montsant-Montcada Pretemporada 2020-21