martes, 15 de septiembre de 2020

Quant plantegeu que el vostre fill participi, al menjador escolar, a una activitat extraescolar, un servei d’acollida, a un club Esportiu o a una Entitat Cultural

 Quant plantegeu que el vostre fill participi, al menjador escolar, a una activitat extraescolar, un servei d’acollida, a un club Esportiu o a una Entitat Cultural, m’agradaria demanar-vos que penseu que darrera hi ha , majoritàriament, un munt de persones que dediquen el seu temps a organitzar-les , AMPA’s o AFA’s, Associacions sense afany de lucre , Clubs on es treballa voluntàriament i també petites empreses i autònoms, i que ho fan per ajudar-vos.
Però també que trobareu unes persones que s’han preparat per educar, entrenar i cuidar als infants tant el que els hi ensenyaran , com en valors.
Aquests son els Monitors/res, Coordinadors/res i Entrenadors/res, han estat i són els grans oblidats de la pandèmia, i malauradament als que alguns no valoren la seva feina. Us puc garantir que la gran majoria, tot i que treballen a temps parcial i per petites retribucions d’acord a les hores que fan, però, a part de la seva formació, dediquen més temps del que tenen contractat per preparar-se les activitats i com atendre als vostres fills.
D’aquesta forma penseu que amb ells i elles estaran segurs, cuidats i educats i penseu que els entrenadors , entrenadores, coordinadors, coordinadores , monitors i monitores no son treballadors de segona classe sinó educadors de primera. Cuidem-los i respectem-los com ells cuiden els nostres fills.

Carles Rouras


 


Montsant-Montcada Pretemporada 2020-21


 

martes, 1 de septiembre de 2020

PROTOCOL ENTRENAMENTS CFS MONTSANT

Per tal d’establir unes pautes de funcionament per totes les seccions del club, davant el context de pandèmia amb el que vivim, us fem arribar el protocol que es seguirà per l’inici dels entrenaments.

1. ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS

a. Cada participants haurà de portar omplert i signat el formulari de declaració responsable.

b. El grup haurà d’accedir a la instal·lació en bloc. En cas de coincidir amb altres grups, caldrà accedir de forma esglaonada.

c. Cal ser puntuals a l’hora de la convocatòria.

d. Cada participant ha d’accedir a la instal·lació amb mascareta i caldrà que en porti de recanvi per garantir la substitució.

e. Es recomana venir canviat de casa per l’activitat.

f. Cal seguir el protocol de neteja i desinfecció a l’entrada a la instal·lació.

g. Evitar el contacte amb el material fix de la instal·lació (baranes, manetes de portes, carros de pilotes, etc...) h. Les circulacions per la instal·lació es faran sempre en el mateix sentit, per garantir que cap grup es creui.

i. No podrà accedir a la instal·lació cap persona aliena a la sessió d’entrenament (familiars, amics, etc...) 2. ACTIVITAT a. En cas de portar bossa, caldrà deixar-la respectant la distància de seguretat de 1’5 metres entre cada una d’elles. Evitem l'us de les dutxes. A la instal.lacio Barna congres/escola turo no utilitzarem dutxa, al cem turo en un cas concret.

b. Caldrà portar un bidó d’aigua suficient per poder hidratar-se durant la sessió d’entrenament.

c. Responsabilitat a l'activitat

d. El material de la sessió es trobarà prèviament desinfectat i caldrà participar amb la desinfecció del material, al finalitzar la sessió.

e. Els responsables de cada grup hauran de portar mascareta durant tota la sessió.

f. A les aturades de l’activitat, caldrà respectar la distància de seguretat.

g. Rentat de mans després de cada aturada per hidratar-se.

h. Les dues primeres setmanes d’entrenament, les sessions seran de caire físic i tècnic individual, per evitar contactes durant aquest període. Un cop superat aquest període, depenent del desenvolupament del grup, es podrà avançar amb la preparació tàctica col·lectiva.

3. FINALITZACIÓ/SORTIDA DE LA INSTAL·LACIÓ a. Un cop finalitzada la sessió d’entrenament, cada participant haurà de col·laborar amb la neteja i desinfecció del material utilitzat.

b. L’ús dels vestuaris està restringit a cada instal·lació i, per tant, es recomanable no fer-ne ús en la mesura del possible.

c. La sortida de la instal·lació, igual que amb l’entrada, haurà de ser esglaonada i amb ordre, per evitar aglomeracions.

 RECOMANACIONS DE MATERIAL QUE CAL PORTAR ALS ENTRENAMENTS

- Ampolla/recipient per hidratar-se durant la sessió d’entrenament

- Pot de líquid hidroalcohòlic individual

- Mascareta i recanvis

 El protocol està pensat per grups estables d’entrenament. Caldrà ser responsables amb les activitats fora de l’àmbit de l’entrenament, per poder seguir la traçabilitat en cas de possibles positius. Recomanem, tal i com estableix el govern, baixar al mínim l’activitat social, sobretot amb els menors d’edat que, en unes setmanes, han de retornar a l’activitat escolar i iniciaran la seva activitat docent amb un altre grup.

És imprescindible en cas de donar positiu o haver estat en contacte amb una persona que ha donat positiu en prova de detecció de COVID, que es faci saber al club mitjançant el preparador/a del grup.

La traçabilitat en cas de contagi és important per poder aïllar les persones que formen part del grup. En aquests casos caldrà seguir les instruccions mèdiques que s’estableixin i els períodes de quarantena necessaris.

Comunicat de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física al sector esportiu català en relació a l’inici i desenvolupament de la temporada esportiva 2020/2021 d’acord amb les últimes mesures per a la contenció de la Covid-19

https://esport.gencat.cat/ca/detalls/noticia/comunicat-inici-temporada?s=08

En relació a les mesures especials en matèria de salut pública impulsades pel Govern de la Generalitat per contenir l'expansió de la pandèmia causada per la Covid-19 tant en el conjunt del territori com específicament en determinats municipis catalans i a la possible afectació que aquestes puguin tenir en el desenvolupament de la pràctica esportiva al país, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) comunica a les portes de l’inici de la temporada esportiva 2020/2021 els següents aclariments i recomanacions per al conjunt del teixit esportiu català:

29/08/2020 08:51

1.La prohibició de fer trobades i reunions de més de 10 persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, inclosa en la Resolució SLT/2107/2020 del Departament de Salut publicada avui al DOGC, no afecta l’activitat esportiva. Així, la realització de les activitats esportives i l’obertura al públic d’equipaments esportius ha de continuar regint-se per les normes i protocols establerts per a l’etapa de represa del Pla d'Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya i per les resolucions del Departament de Salut especifiques per als territoris més afectats en cada moment.

2.Pel que fa a la celebració d’assemblees d’entitats esportives amb la participació de més de 10 persones, aquestes no es podran celebrar de forma presencial mentre duri la prohibició de realitzar reunions de més de 10 persones. Malgrat això, i per tal de no paralitzar l’activitat de les entitats esportives que no hagin pogut realitzar la seva assemblea a data d’avui, el Govern està ultimant l’elaboració d’una normativa d’àmbit català per regular la possibilitat de realitzar assemblees de manera telemàtica.

3.A més del compliment estricte d’aquests protocols, la SGEAF i la Secretaria de Salut Pública fan les següents recomanacions per contribuir a minimitzar el risc de contagis:

a) Pel que fa als entrenaments, es recomana prioritzar aquelles dinàmiques individuals i de tecnificació que evitin al màxim, en la mesura del possible, el contacte físic entre esportistes i permetin el manteniment de la distància de seguretat.

b) En relació als calendaris de competició, es recomana flexibilitat i disposar de fórmules alternatives de competició davant l’elevada probabilitat que no es puguin complir els calendaris, tal com estan previstos, amb normalitat.

c) Quant a les instal·lacions esportives, es recomana limitar al màxim la utilització de vestidors i dutxes, prioritzant, especialment per als casos de proximitat, que s’accedeixi a la instal·lació ja canviat/da des de casa i es realitzi també al domicili la dutxa i canvi de roba posteriors a la pràctica de l’activitat esportiva.

d) En relació a la presència de públic a les instal·lacions esportives, es recomana que es limiti al màxim la presència d’espectadors en tota mena de competicions esportives, exceptuant l’acompanyament d’esportistes menors d’edat, els quals podran accedir-hi amb un adult.

A banda de totes aquestes recomanacions, la SGEAF reitera la importància que totes les persones implicades en el sistema esportiu de Catalunya actuïn en tot moment amb la màxima responsabilitat, prudència i sentit comú.

Reunió amb el ministre d’Esports

En el marc de l’imminent inici de la temporada esportiva 2020/2021, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, acompanyada del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, ha participat aquest migdia en una reunió sectorial telemàtica amb el ministre d'Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, per tractar el protocol d'actuació amb vista a la tornada de les competicions esportives estatals oficials no professionals de categoria absoluta.

Durant la trobada, el Govern, malgrat tenir les competències exclusives en matèria esportiva, ha agraït la voluntat de coordinació de l’executiu estatal per preparar el nou escenari. En la reunió, també s’ha acordat que aquest treball coordinat també sigui màxim a l’hora de consensuar decisions en el cas que es detectin casos que suposin l’alteració del calendari de les competicions. Finalment, Meritxell Budó i Gerard Figueras han demanat màxima coordinació de les federacions espanyoles amb les federacions catalanes en aquesta etapa.

La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física resta a disposició del teixit esportiu català per respondre a qualsevol consulta que pugui sorgir, així com per acompanyar-los en l’inici i desenvolupament de la temporada esportiva 2020/21, amb el convenciment que el rigor i la disciplina del sector ajudarà a superar aquesta complexa realitat.

martes, 16 de junio de 2020

Piscina del CEM Turó de la Peira

El proper dilluns 22 de juny tornarà a obrir la piscina del CEM Turó de la Peira 🏊‍♀️🏊
Aquesta setmana atenen a la recepció de la piscina de 9 a 20h de dilluns a divendres per a més informació 
Podeu seguir a la piscina a Instagram
https://instagram.com/cemturodelapeira?igshid=i0pw8tzyilxh

viernes, 12 de junio de 2020

Gaudeix de Sant Joan amb seguretat a Nou Barris

10/06/2020 - 12:20 h
El districte tancarà el parc del Turó de la Peira en el marc de la covid-19 per evitar aglomeracions
La covid-19 obligarà aquest any a gaudir de la festa de Sant Joan de manera diferent. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona ha previst una sèrie de mesures per fer compatible la celebració de l’arribada de l’estiu amb els protocols de salut.
D’entrada, enguany, el Consistori no impulsarà cap festivitat i recomana la celebració de petit format, preferentment en un entorn familiar o proper a la casa i el barri.
A més, es contemplen una sèrie de mesures:
  • El servei de metro tancarà a les 2 h de la matinada
  • S’establiran mesures de restricció a la mobilitat del vehicle privat en determinades zones i també àrees de restricció de l’aparcament
  • Es tancaran espais d’alta concentració per evitar aglomeracions. A Nou Barris, aquest és el cas del parc del Turó de la Peira
  • No es podrà celebrar la revetlla a les platges. Romandran tancades de les 20 h del 23 de juny a les 10 h del dia 24. Tampoc obriran les guinguetes
  • No s’autoritzaran fogueres, llevat de les que es plantegin com un acte de petit format tipus fogueró, degudament encerclat, i amb aforament reduït i controlat
Esdeveniments a l’espai públic
Els esdeveniments a l’espai públic tindran aquest any una sèrie de condicionants:
  • L’aforament màxim en fase 2 serà de 400 persones. En fase 3, de 800
  • La participació en algun dels esdeveniments organitzats necessitarà de reserva prèvia
  • No es podran celebrar esdeveniments en què el contacte entre les persones sigui imprescindible
  • Les entrades i sortides de l’espai, així com la circulació interior, haurà d’estar ben definida
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/gaudeix-de-sant-joan-amb-seguretat-a-nou-barris_958893

JOSÉ LUIS PICO, PRESIDENT DE LA MONTSANT: "ELS CLUBS SOM UN ELEMENT SOCIAL, ESPORTIU I EMOCIONAL, MÉS ENLLÀ DEL QUE PUGUI PENSAR LA GENT”

12/06/2020
Parlem amb José Luis Pico, president del FS Montsant, un apassionat del futbol sala que és al capdavant d'un club de barri barceloní del districte de Nou Barris amb 37 anys d'història.
El Pico, com així el coneix tothom, analitza la situació actual dels clubs davant la crisi generada per la Covid-19. També ens explica la història del seu club tot recordant els millors moments i la feina que ha tingut per gaudir d'un nou pavelló totalment equipat. Per últim, fa un repàs a l'actualitat del futbol sala a nivell federatiu i ens explica la difícil tasca de la figura del president.
Com creu que afectarà la Covid-19 al món de l’esport?
Ho veig amb molta preocupació, com a club modest de barri que som. Suposo que aquesta preocupació també la tindran la majoria de clubs de Catalunya i de tot l'Estat.
També em preocupa quan es podran reprendre les competicions de la propera temporada, que calculo que serà al setembre o octubre, i si existirà per part de les federacions algun tipus d’ajut en quan al pagament de les llicències i altres despeses. També els ajuts dels ajuntaments i la Generalitat de Catalunya per poder tirar endavant enfront d'aquesta crisi social que ha comportat que molts pares es quedin sense feina i que això pugui dificultar que els seus fills continuïn amb les activitats extraescolars esportives, que personalment trobo essencials.
També estem pendents de rebre les subvencions atorgades, ja que encara no ens han arribat. L’altre dia vam tenir una reunió telemàtica amb el secretari general de l’Esport de la Generalitat, Gerard Figueras i ens va comunicar que davant d’aquesta crisi, havien previst unes partides econòmiques que encara no sabem quan arribaran.
Al meu club, mai cap nen o nena s'ha quedat sense jugar per motius econòmics, sempre hem buscat solucions de tot tipus. Per això m'agradaria que es tingués en compte que tots junts afrontarem una crisi econòmica molt important i, per tant, ens han d’ajudar als clubs per tirar endavant tots plegats.
Expliqui'ns la trajectòria del seu club des de la seva fundació, així com el nombre de federats que hi han passat i aquells moments que més recordi i que vulgui destacar.
La Montsant es va crear l’any 1983 al barri del Turó de la Peira i Nou Barris, amb l'idea de començar una nova activitat esportiva per als joves, molts d’ells immersos en una situació social difícil i complicada.
En primer lloc, vam crear un equip de categoria juvenil que participava a la lliga dels Consells de barri, competició organitzada pel CEEB i que en aquells anys es disputava per barris. Poc després vam aconseguir formar un nou equip, de categoria aleví.
El nostre és un club social a les categories inferiors, on no es prioritza la qualitat esportiva, sinó que el més important és que els nois i noies puguin gaudir d’una activitat lúdica, cultural i esportiva.
Actualment tenim 17 equips, i anys enrere pràcticament sempre n’hem tingut entre 8 i 12. La Montsant és un club totalment social on celebrem moltes més activitats que les esportives. Celebrem la Cavalcada de Reis al Nadal, el Carnestoltes, fem un quiosc per Sant Jordi per captar fons, i el dia de Cap d’Any també fem una festa en un local cedit per l'Ajuntament. És per això que la Montsant és un símbol al barri del Turó de la Peira al districte de Nou Barris, i no només a nivell esportiu.
Un dels moments que jo recordo molt especialment és quan vam assolir l'ascens amb l’equip juvenil a categories nacionals, o quan vam aconseguir amb el primer equip l’ascens a la 2a Divisió B estatal, on fèiem desplaçaments a les illes Balears o a València.
Per a nosaltres, la sortida que la Federació Catalana de Futbol Sala dóna als seus clubs a nivell europeu també ha estat fonamental per haver gaudit com a club, amb viatges a Brussel·les i a Itàlia. Cal recordar que el nostre és un club modest on tothom paga la seva quota i, per tant, el fet de poder viatjar a l’estranger amb la samarreta del teu club és una experiència immillorable.
Ens consta que ha lluitat molt per tenir un pavelló al barri. Què significa per vostès disposar, després de tants anys, de les noves instal·lacions que ara gaudeixen?
La Montsant sempre s’ha caracteritzat per les seves mancances en quant a instal·lacions. Dels 37 anys que té el club, 36 hem estat jugant en un pista descoberta, amb totes les incomoditats que això comporta: problemes d’il·luminació, d’humitat, pluja,… El primer equip sempre ha entrenat en condicions precàries, però hem pogut sobreviure a tots aquests entrebancs.
Sí que és cert que la família de la Montsant troba a faltar la pista de tota la vida, aquella per on han passat infinitat de joves, adolescents i adults, ja que aquella pista va complir amb una veritable i necessària acció social al barri del Turó de la Peira.
Però desprès d’insistir i insistir durant molts anys, un i altre cop, i havent mantingut nombroses reunions amb diferents governs de l’Ajuntament de Barcelona, vam aconseguir que, allà on hi havia la piscina, es planifiqués una solució al respecte. Vam aconseguir al juny del darrer any que es s'inaugurés un pavelló totalment condicionat amb totes les prestacions possibles. Tant nosaltres com el Club Natació Atlètic Barceloneta ens vam presentar a la gestió del mateix, però finalment no se’ns va concedir la gestió, però vam aconseguir un acord molt satisfactori amb l’Ajuntament i el districte de Nou Barris, i a la Montsant se la considera usuari preferent.
Vull deixar clar que, per part de la direcció del pavelló, hem tingut les majors facilitats. Suposo que la gestora de la instal·lació sabia el que significava per a nosaltres i per al barri el nou pavelló, tant a nivell emocional com a nivell  social. Vull donar les gràcies a David, el seu director, i a tot el personal de manteniment per totes les facilitats que ens trobem en el dia a dia. Ens han cedit un espai on nosaltres rebem a la gent, en un despatx. Gaudim de la disponibilitat dels vestidors. També hi ha una sala de reunions que, sol·licitant-la, sempre està a la nostra disposició per informar els pares i jugadors, ja que a l’antiga pista no teníem cap lloc habilitat, i a més gaudim de 32 hores setmanals al pavelló i podem cobrir les necessitats del club.
Com veu la realitat del nostre esport? Que li sembla que hi hagin dues federacions a Catalunya on es practiqui el mateix esport? Pensa que haurien d’unir-se en un futur? Troba normal l’existència de dues federacions? Com veu el futur federatiu del nostre esport?
El fet que hi hagin dues federacions on es juga al mateix esport és, sense dubte, un tema peculiar i singular. És difícil d'entendre. Existeix la FCF, on el futbol sala ha estat històricament el germà petit del futbol 11, ja que no es destinaven els esforços i els ajuts de la mateixa manera. Actualment, el futbol sala a la FCF, que depèn de la RFEF, va guanyant-se el seu propi espai en el si de la FCF i s’han rebut subvencions que han suposat un veritable alleujament econòmic que ha anat molt bé. Per la seva part, la FCFS ens ha ofert i ens facilita a clubs modestos com el nostre la possibilitat de participar en competicions europees. Per mi suposa, com a president i màxim responsable de la Montsant, un orgull el fet de poder tenir aquesta possibilitat de participar contra clubs de la Segona Divisió d'Itàlia, o el Dinamo de Moscou. Aquesta possibilitat no és a l’abast de tothom i me’n sento molt orgullós. Hem anat a França, a Bèlgica i a Itàlia, i vam viure una experiència genial i esperem seguir gaudint-la.
Crec que ambdues federacions haurien d’unir-se i hi haurien de participar persones d’ambdós estaments, deixant de costat les diferències que puguin tenir i altres discrepàncies amb l’objectiu comú de millorar el futbol sala català. Directius de les dues federacions haurien d’asseure’s, parlar i buscar el millor acord possible per al nostre esport.
Un futur del nostre esport que, ara per ara, és complicat. Ja veurem com en sortirem, d’aquesta crisi sanitària i econòmica, i també emocional. Suposo que com tots els esports, ens hem d’adonar del fet que existeixen molts clubs modestos i de barri que, sense l’ajut i el recolzament econòmic, hauran de desaparèixer. Hem de mentalitzar els directius i els polítics que l’esport és una eina d’unió i cohesió molt important i que és vital en l’actual societat. No vull imaginar un nen que no pot fer esport degut a que els seus pares han perdut la feina i no poden fer front a les quotes esportives. Què li diem al nen o nena que no pot fer esport? És important que els polítics i directius reflexionin sobre el tema, ja que molts clubs som un element social, esportiu i emocional, més enllà del que pugui pensar la gent.
Com valora la gestió de la junta directiva de la FCFS, encapçalada pel seu president Dani Vives en els darrers quatre anys?
La gestió a la FCFS sempre ha estat complicada. La FCFS ve de vàries incidències greus en els darrers anys, quan el senyor Zamora n'era el president, fa 13 anys concretament. La gestió actual es por considerar bona, dolenta o regular, això evidentment seria el més fàcil. Jo crec que travessa una situació difícil i complicada.
Desconec si arribarà el moment en què la FCF i la FCFS es puguin fusionar pel bé del nostre esport. Potser seria el millor. Però el que sí que demanaria a l’actual directiva, com als que van ser-hi, com als que vulguin entrar, és que s'uneixin dins de la FCFS. Que deixin al marge els seus ideals polítics i partidistes, de lluites de poder. El més important és que tothom que vulgui ajudar i involucrar-se en el si de la FCFS pugui integrar-s’hi, deixant de banda les possibles discrepàncies, i s’arribi a un acord pel futur de la FCFS.
Al principi, amb el Dani Vives vaig tenir algunes discrepàncies, però després de vàries reunions mantingudes amb ell -i que consti que jo no faig la pilota a ningú-, reconec que el seu paper al capdavant és difícil  en quant al nombre de clubs i d’ingressos, fet que dificulta molt la gestió. Tot passa per unir les dues federacions, tema difícil, i en el seu defecte el millor seria que tothom que s’estima a la FCFS anés en la mateixa direcció i tothom aportés el seu gra de sorra per tal que la Federació continués creixent de cara al futur.
La feina d’un president és prendre decisions. Jo també sóc president, i de vegades encerto i de vegades m’equivoco, però és la meva responsabilitat.

https://www.futsal.cat/news/5ee31fd48b35d303fb73ba6f

miércoles, 27 de mayo de 2020

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS_carta comerç


CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS 
A todo el comercio del barrio que quiera cooperar:
Somos la Xarxa de Suport de Can Peguera i Turó de la Peira , surgida a raíz del inicio del confinamiento y la crisis originada por la COVID-19. Nuestro objetivo principal es el de organzarnos para dar respuesta a las necesidades de las vecinas y vecinos del barrio: hacer la compra, tirar la basura, etc.
La Xarxa ha ido funcionando con mucho éxito; sin embargo, ahora vemos que las necesidades están cambiando, y nos damos cuenta que necesitamos atender a las situaciones de urgencia que existen actualmente. Los vecinos y vecinas nos contactan porque están teniendo dificultades para acceder a una alimentación básica y digna.
La situación económica de muchas familias es ahora delicada, y a pesar de que estamos colaborando estrechamente con servicios sociales des del inicio de la crisis, hemos decidido impulsar una recogida solidaria de alimentos para hacérselos llegar a aquellas familias que los necesiten . Esta recogida servirá para reforzar el trabajo que se viene haciendo en los bancos de alimentos de los dos barrios: Can Peguera y Turó de la Peira.
Des de la Xarxa pensamos que los comercios de proximidad sois clave para la vida del barrio, por lo que nos gustaría que fuerais los cómplices de nuestra xarxa de suport.
Para ello, os animamos a que coloquéis en vuestro establecimiento nuestras cajas de recogida solidaria de alimentos.
Si vuestro comercio es de alimentación, los clientes os lo pueden comprar a vosotros directamente. De esta manera, la clientela puede hacer una compra extra y depositar la donación en la caj a. Si en vuestros establecimientos vendéis otro tipo de productos, podéis ser punto de recogida de alimentos, para todos aquellos vecinos y vecinas que se acerquen a vuestro local. Os invitamos a que en la puerta de entrada coloquéis la pegatina que os adjuntamos, para distinguiros como comercio colaborador .
Creemos que colaborar con el comercio de proximidad añadiría mucha fuerza al trabajo de los vecinos y vecinas que ya están colaborando con la Xarxa de Suport . Es por eso, que os animamos a ser parte del cambio, sumando para hacer de Can Peguera y Turó de la Peira, barrios más unidos y solidarios.

CFSMONTSAN Tambe futbo FEMENÍ!


viernes, 15 de mayo de 2020

International Day of Families - 15th May


Benvolguts,
Avui és l´ International Day of Families - 15th May que el celebrem tot l´equip d´ experts, a l´entorn del FOCAL POINT ON THE FAMILY del departament de UN DESA  -Department of Economic and Social Affairs Family de l´ONU, normalment ho celebrem  a la seu de l´ONU a NYC. Aquest any degut al COVID 19 ho fem de forma virtual d´aquí poques  hores. És un dia especial perquè aprofitem per a presentar la Publicació, definitiva, versió complerta, en la que hem treballat durant aquests darrers anys, de la que n´he estat l´ Strategic Adviser:  KEY FINDING ON FAMILIES, FAMILY POLICY AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS.

L´objectiu principal de la publicació és poder demostrar un  canvi de paradigma: les polítiques de família esdevenen un vehicle clau per a influenciar els estándars de vida i el benestar de la societat per al  futur proper  i properes generacions.
 
La publicació es farà publica en poques hores i estarà disponible on-line, us farem arribar el link tan aviat ens sigui possible. El link de la versió abstrct que vam publicar el 2018  l´adjuntem més avall d´aquest missatge.