martes, 15 de septiembre de 2020

Quant plantegeu que el vostre fill participi, al menjador escolar, a una activitat extraescolar, un servei d’acollida, a un club Esportiu o a una Entitat Cultural

 Quant plantegeu que el vostre fill participi, al menjador escolar, a una activitat extraescolar, un servei d’acollida, a un club Esportiu o a una Entitat Cultural, m’agradaria demanar-vos que penseu que darrera hi ha , majoritàriament, un munt de persones que dediquen el seu temps a organitzar-les , AMPA’s o AFA’s, Associacions sense afany de lucre , Clubs on es treballa voluntàriament i també petites empreses i autònoms, i que ho fan per ajudar-vos.
Però també que trobareu unes persones que s’han preparat per educar, entrenar i cuidar als infants tant el que els hi ensenyaran , com en valors.
Aquests son els Monitors/res, Coordinadors/res i Entrenadors/res, han estat i són els grans oblidats de la pandèmia, i malauradament als que alguns no valoren la seva feina. Us puc garantir que la gran majoria, tot i que treballen a temps parcial i per petites retribucions d’acord a les hores que fan, però, a part de la seva formació, dediquen més temps del que tenen contractat per preparar-se les activitats i com atendre als vostres fills.
D’aquesta forma penseu que amb ells i elles estaran segurs, cuidats i educats i penseu que els entrenadors , entrenadores, coordinadors, coordinadores , monitors i monitores no son treballadors de segona classe sinó educadors de primera. Cuidem-los i respectem-los com ells cuiden els nostres fills.

Carles Rouras


 


Montsant-Montcada Pretemporada 2020-21


 

martes, 1 de septiembre de 2020

PROTOCOL ENTRENAMENTS CFS MONTSANT

Per tal d’establir unes pautes de funcionament per totes les seccions del club, davant el context de pandèmia amb el que vivim, us fem arribar el protocol que es seguirà per l’inici dels entrenaments.

1. ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS

a. Cada participants haurà de portar omplert i signat el formulari de declaració responsable.

b. El grup haurà d’accedir a la instal·lació en bloc. En cas de coincidir amb altres grups, caldrà accedir de forma esglaonada.

c. Cal ser puntuals a l’hora de la convocatòria.

d. Cada participant ha d’accedir a la instal·lació amb mascareta i caldrà que en porti de recanvi per garantir la substitució.

e. Es recomana venir canviat de casa per l’activitat.

f. Cal seguir el protocol de neteja i desinfecció a l’entrada a la instal·lació.

g. Evitar el contacte amb el material fix de la instal·lació (baranes, manetes de portes, carros de pilotes, etc...) h. Les circulacions per la instal·lació es faran sempre en el mateix sentit, per garantir que cap grup es creui.

i. No podrà accedir a la instal·lació cap persona aliena a la sessió d’entrenament (familiars, amics, etc...) 2. ACTIVITAT a. En cas de portar bossa, caldrà deixar-la respectant la distància de seguretat de 1’5 metres entre cada una d’elles. Evitem l'us de les dutxes. A la instal.lacio Barna congres/escola turo no utilitzarem dutxa, al cem turo en un cas concret.

b. Caldrà portar un bidó d’aigua suficient per poder hidratar-se durant la sessió d’entrenament.

c. Responsabilitat a l'activitat

d. El material de la sessió es trobarà prèviament desinfectat i caldrà participar amb la desinfecció del material, al finalitzar la sessió.

e. Els responsables de cada grup hauran de portar mascareta durant tota la sessió.

f. A les aturades de l’activitat, caldrà respectar la distància de seguretat.

g. Rentat de mans després de cada aturada per hidratar-se.

h. Les dues primeres setmanes d’entrenament, les sessions seran de caire físic i tècnic individual, per evitar contactes durant aquest període. Un cop superat aquest període, depenent del desenvolupament del grup, es podrà avançar amb la preparació tàctica col·lectiva.

3. FINALITZACIÓ/SORTIDA DE LA INSTAL·LACIÓ a. Un cop finalitzada la sessió d’entrenament, cada participant haurà de col·laborar amb la neteja i desinfecció del material utilitzat.

b. L’ús dels vestuaris està restringit a cada instal·lació i, per tant, es recomanable no fer-ne ús en la mesura del possible.

c. La sortida de la instal·lació, igual que amb l’entrada, haurà de ser esglaonada i amb ordre, per evitar aglomeracions.

 RECOMANACIONS DE MATERIAL QUE CAL PORTAR ALS ENTRENAMENTS

- Ampolla/recipient per hidratar-se durant la sessió d’entrenament

- Pot de líquid hidroalcohòlic individual

- Mascareta i recanvis

 El protocol està pensat per grups estables d’entrenament. Caldrà ser responsables amb les activitats fora de l’àmbit de l’entrenament, per poder seguir la traçabilitat en cas de possibles positius. Recomanem, tal i com estableix el govern, baixar al mínim l’activitat social, sobretot amb els menors d’edat que, en unes setmanes, han de retornar a l’activitat escolar i iniciaran la seva activitat docent amb un altre grup.

És imprescindible en cas de donar positiu o haver estat en contacte amb una persona que ha donat positiu en prova de detecció de COVID, que es faci saber al club mitjançant el preparador/a del grup.

La traçabilitat en cas de contagi és important per poder aïllar les persones que formen part del grup. En aquests casos caldrà seguir les instruccions mèdiques que s’estableixin i els períodes de quarantena necessaris.

Comunicat de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física al sector esportiu català en relació a l’inici i desenvolupament de la temporada esportiva 2020/2021 d’acord amb les últimes mesures per a la contenció de la Covid-19

https://esport.gencat.cat/ca/detalls/noticia/comunicat-inici-temporada?s=08

En relació a les mesures especials en matèria de salut pública impulsades pel Govern de la Generalitat per contenir l'expansió de la pandèmia causada per la Covid-19 tant en el conjunt del territori com específicament en determinats municipis catalans i a la possible afectació que aquestes puguin tenir en el desenvolupament de la pràctica esportiva al país, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) comunica a les portes de l’inici de la temporada esportiva 2020/2021 els següents aclariments i recomanacions per al conjunt del teixit esportiu català:

29/08/2020 08:51

1.La prohibició de fer trobades i reunions de més de 10 persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, inclosa en la Resolució SLT/2107/2020 del Departament de Salut publicada avui al DOGC, no afecta l’activitat esportiva. Així, la realització de les activitats esportives i l’obertura al públic d’equipaments esportius ha de continuar regint-se per les normes i protocols establerts per a l’etapa de represa del Pla d'Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya i per les resolucions del Departament de Salut especifiques per als territoris més afectats en cada moment.

2.Pel que fa a la celebració d’assemblees d’entitats esportives amb la participació de més de 10 persones, aquestes no es podran celebrar de forma presencial mentre duri la prohibició de realitzar reunions de més de 10 persones. Malgrat això, i per tal de no paralitzar l’activitat de les entitats esportives que no hagin pogut realitzar la seva assemblea a data d’avui, el Govern està ultimant l’elaboració d’una normativa d’àmbit català per regular la possibilitat de realitzar assemblees de manera telemàtica.

3.A més del compliment estricte d’aquests protocols, la SGEAF i la Secretaria de Salut Pública fan les següents recomanacions per contribuir a minimitzar el risc de contagis:

a) Pel que fa als entrenaments, es recomana prioritzar aquelles dinàmiques individuals i de tecnificació que evitin al màxim, en la mesura del possible, el contacte físic entre esportistes i permetin el manteniment de la distància de seguretat.

b) En relació als calendaris de competició, es recomana flexibilitat i disposar de fórmules alternatives de competició davant l’elevada probabilitat que no es puguin complir els calendaris, tal com estan previstos, amb normalitat.

c) Quant a les instal·lacions esportives, es recomana limitar al màxim la utilització de vestidors i dutxes, prioritzant, especialment per als casos de proximitat, que s’accedeixi a la instal·lació ja canviat/da des de casa i es realitzi també al domicili la dutxa i canvi de roba posteriors a la pràctica de l’activitat esportiva.

d) En relació a la presència de públic a les instal·lacions esportives, es recomana que es limiti al màxim la presència d’espectadors en tota mena de competicions esportives, exceptuant l’acompanyament d’esportistes menors d’edat, els quals podran accedir-hi amb un adult.

A banda de totes aquestes recomanacions, la SGEAF reitera la importància que totes les persones implicades en el sistema esportiu de Catalunya actuïn en tot moment amb la màxima responsabilitat, prudència i sentit comú.

Reunió amb el ministre d’Esports

En el marc de l’imminent inici de la temporada esportiva 2020/2021, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, acompanyada del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, ha participat aquest migdia en una reunió sectorial telemàtica amb el ministre d'Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, per tractar el protocol d'actuació amb vista a la tornada de les competicions esportives estatals oficials no professionals de categoria absoluta.

Durant la trobada, el Govern, malgrat tenir les competències exclusives en matèria esportiva, ha agraït la voluntat de coordinació de l’executiu estatal per preparar el nou escenari. En la reunió, també s’ha acordat que aquest treball coordinat també sigui màxim a l’hora de consensuar decisions en el cas que es detectin casos que suposin l’alteració del calendari de les competicions. Finalment, Meritxell Budó i Gerard Figueras han demanat màxima coordinació de les federacions espanyoles amb les federacions catalanes en aquesta etapa.

La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física resta a disposició del teixit esportiu català per respondre a qualsevol consulta que pugui sorgir, així com per acompanyar-los en l’inici i desenvolupament de la temporada esportiva 2020/21, amb el convenciment que el rigor i la disciplina del sector ajudarà a superar aquesta complexa realitat.