divendres, 15 de maig de 2020

International Day of Families - 15th May


Benvolguts,
Avui és l´ International Day of Families - 15th May que el celebrem tot l´equip d´ experts, a l´entorn del FOCAL POINT ON THE FAMILY del departament de UN DESA  -Department of Economic and Social Affairs Family de l´ONU, normalment ho celebrem  a la seu de l´ONU a NYC. Aquest any degut al COVID 19 ho fem de forma virtual d´aquí poques  hores. És un dia especial perquè aprofitem per a presentar la Publicació, definitiva, versió complerta, en la que hem treballat durant aquests darrers anys, de la que n´he estat l´ Strategic Adviser:  KEY FINDING ON FAMILIES, FAMILY POLICY AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS.

L´objectiu principal de la publicació és poder demostrar un  canvi de paradigma: les polítiques de família esdevenen un vehicle clau per a influenciar els estándars de vida i el benestar de la societat per al  futur proper  i properes generacions.
 
La publicació es farà publica en poques hores i estarà disponible on-line, us farem arribar el link tan aviat ens sigui possible. El link de la versió abstrct que vam publicar el 2018  l´adjuntem més avall d´aquest missatge.