COVID-19

 

formulari_declaracio_responsable_entrenaments_temp_20_21

PROTOCOL ENTRENAMENTS CFS MONTSANT

Per tal d’establir unes pautes de funcionament per totes les seccions del club, davant el context de pandèmia amb el que vivim, us fem arribar el protocol que es seguirà per l’inici dels entrenaments.

1. ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS

a. Cada participants haurà de portar omplert i signat el formulari de declaració responsable.

b. El grup haurà d’accedir a la instal·lació en bloc. En cas de coincidir amb altres grups, caldrà accedir de forma esglaonada.

c. Cal ser puntuals a l’hora de la convocatòria.

d. Cada participant ha d’accedir a la instal·lació amb mascareta i caldrà que en porti de recanvi per garantir la substitució.

e. Es recomana venir canviat de casa per l’activitat.

f. Cal seguir el protocol de neteja i desinfecció a l’entrada a la instal·lació.

g. Evitar el contacte amb el material fix de la instal·lació (baranes, manetes de portes, carros de pilotes, etc...) h. Les circulacions per la instal·lació es faran sempre en el mateix sentit, per garantir que cap grup es creui.

i. No podrà accedir a la instal·lació cap persona aliena a la sessió d’entrenament (familiars, amics, etc...) 2. ACTIVITAT a. En cas de portar bossa, caldrà deixar-la respectant la distància de seguretat de 1’5 metres entre cada una d’elles. Evitem l'us de les dutxes. A la instal.lacio Barna congres/escola turo no utilitzarem dutxa, al cem turo en un cas concret.

b. Caldrà portar un bidó d’aigua suficient per poder hidratar-se durant la sessió d’entrenament.

c. Responsabilitat a l'activitat

d. El material de la sessió es trobarà prèviament desinfectat i caldrà participar amb la desinfecció del material, al finalitzar la sessió.

e. Els responsables de cada grup hauran de portar mascareta durant tota la sessió.

f. A les aturades de l’activitat, caldrà respectar la distància de seguretat.

g. Rentat de mans després de cada aturada per hidratar-se.

h. Les dues primeres setmanes d’entrenament, les sessions seran de caire físic i tècnic individual, per evitar contactes durant aquest període. Un cop superat aquest període, depenent del desenvolupament del grup, es podrà avançar amb la preparació tàctica col·lectiva.

3. FINALITZACIÓ/SORTIDA DE LA INSTAL·LACIÓ a. Un cop finalitzada la sessió d’entrenament, cada participant haurà de col·laborar amb la neteja i desinfecció del material utilitzat.

b. L’ús dels vestuaris està restringit a cada instal·lació i, per tant, es recomanable no fer-ne ús en la mesura del possible.

c. La sortida de la instal·lació, igual que amb l’entrada, haurà de ser esglaonada i amb ordre, per evitar aglomeracions.

 RECOMANACIONS DE MATERIAL QUE CAL PORTAR ALS ENTRENAMENTS

- Ampolla/recipient per hidratar-se durant la sessió d’entrenament

- Pot de líquid hidroalcohòlic individual

- Mascareta i recanvis

 El protocol està pensat per grups estables d’entrenament. Caldrà ser responsables amb les activitats fora de l’àmbit de l’entrenament, per poder seguir la traçabilitat en cas de possibles positius. Recomanem, tal i com estableix el govern, baixar al mínim l’activitat social, sobretot amb els menors d’edat que, en unes setmanes, han de retornar a l’activitat escolar i iniciaran la seva activitat docent amb un altre grup.

És imprescindible en cas de donar positiu o haver estat en contacte amb una persona que ha donat positiu en prova de detecció de COVID, que es faci saber al club mitjançant el preparador/a del grup.

La traçabilitat en cas de contagi és important per poder aïllar les persones que formen part del grup. En aquests casos caldrà seguir les instruccions mèdiques que s’estableixin i els períodes de quarantena necessaris.